Virtuální server

aneb nemusíte hned kupovat fyzický server

 

Virtuální servery

Virtuální server (někdy nazývaný také virtální privátní server) nabízí z pohledu uživatele téměř stejné možnosti jako dedikovaný server. Rozdíl je však v principu jeho fungování. A hlavně v nižší ceně za pronájem. Zřízení nového virtuálního serveru je rychlé, ve většině případů jde o záležist pár minut až hodin.

Zatímco v případě dedikovaného serveru jsou veškeré prostředky fyzického serveru vyhraženy pouze pro vaše použití, v případě virtuálního serveru je především výkon procesoru a kapacita operační paměti fyzického serveru sdílena několika virtuálními servery.

Virtuální servery využívají známého faktu, kdy jsou výpočetní prostředky fyzických serverů využívány pouze z malé části. Použitím virtualizace je tedy nahrazeno několik nevytížených fyzických serveru jedním, jehož prostředky jsou optimálněji využity. Z tohoto plyne úspora nákladů - ušetří se jak za energii tak za prostor v serverovně (nehledě na samotné náklady na pořízení a údržbu několika fyzických serverů).

Kdy si pořídit virtuální server?

Situací, kdy je výhodné si pořídit virtuální server je hned několik:

Typickým příkladem je stav, kdy již náš internetový projekt přerostl možnosti běžných webhostingových tarifů, avšak stále ještě není natolik velký, aby se vyplatilo pořídit celý server jenom pro něj.

Dále pak případ, kdy by sice běžný webhosting na projekt stačil, avšak pro provoz jsou nutné speciální nastavení, která není možné na sdíleném hostingu provést.

Náklady

Výhodou virtuálních serverů jsou nízké náklady na provoz. V závislosti na parametrech daného virtuálního serveru se pohybují mezi 300 až 1000Kč za měsíc. Narozdíl od dedikovaných serverů bývá zřízení serveru zdarma.

uloziste.com | utfg.cz